ที่ท่องสัญจรศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:15:53 น. เข้าชม 153 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือและเป็นแกนกลางทำการกลุ่มเมืองภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศอุดรตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภาราเด่นของหัวภาราฝ่ายเหนือดั่งเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายทิศอุดร คือ มณฑลกุมภวาปี เมืองหนองหาน มณฑลนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กม. มีดินแดนคาดคะเน 11,730 ตาตารางกิโลเมตร (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือ และยังมีถิ่นอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดดๆของมณฑลและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ จ.จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวดำเนินงานกว้างขวางใหญ่มุทธาในแว่นแคว้น ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นหายกลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคสุริยาออกเบี่ยงเหนือ เป็นแกนกลางกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคสุริยาออกเฉลียงนอกเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายทรสองทรสุมและประเพณีนิยมภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีพบว่า บริเวณทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นแบบดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยึดถือในกลุ่มศึกษาเล่าเรียนประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนเรื่องเก่าแก่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบโตในลำดับขั้นสูง และอาจออกอากาศความเติบใหญ่นี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่แบบยิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเรื่องเก่าแก่ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีปรากฏในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเรื่องเก่าแก่ขณะราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นพยู่ห์ไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชป่วยด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการทำศึก บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับพหลไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีท่าจะสาหัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่กำเนิดชื่อ แค่แต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคายขึ้นการคุ้มครองกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นชัดศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เนื่องจากชาวต่างชาติเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม กู่เรียกว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้เก็บรักษาบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิคำมั่นที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีข้อกำหนดห้ามรัฐสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งแควโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นมณฑลหายกลางของหัวเมืองหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่บรรลุเป้าหมายร. จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นเมื่อทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม เพราะว่ามีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองประจักษ์ประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นชัดศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งศูนย์มณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลอุดรธานีได้บังเกิดขึ้นโดยบังเอิญเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านความมั่นคงและการประเทศระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต วิธีไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อพาราขณะกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งภาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นสูญสิ้นกลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว เมือง อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการผันการบริหารจากรูปแบบสมบูรณาญาอำนาจราชมาเป็นแนวทางระบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการราชอาณาจักร เลิกการดูแลในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงมากเกินอย่างเดียวเมืองและอ.เฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือปางเมือง "จังหวัดอุดรธานี" เพียงนั้น ดั่งไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงโครงสร้างของศูนย์กลางการดำเนินงานในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องตะลอนทางธรรมชาติ[แก้] สวนสาธารณะหนองกระจ่าง สวนธารณะหนองกระจ่าง อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.เมืองอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูตีน,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานสิงขรสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยา[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครธานีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักนครเมืองอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอภารา วัดนิ้วกลางวาส อ.พาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอนคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นตำนานโฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูเท้า)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่ท่องสัญจรศิลปประเพณีนิยมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงตระหนัก อ.เมือง ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนอาหาร สงกรานต์นครอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนทั่วไปหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 งานบุญพลุกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดเขตสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานพันธกิจบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.เมืองอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานจารีตบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่ขายผ้าพื้นภารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางผนึกการท่องเดินทางกับบุรีใกล้เคียงข้าง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนตำนานภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานความสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อประดิษฐ์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชาหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ฝายน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ฝายลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว ประเทศเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กระทำการปฏิรูปหนองเข้าใจขึ้นใหม่ เพื่อให้ถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยละแวกตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกเลี่ยงทิศอุดรจะมีพระพระราชวังหนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินสมัยปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนทั่วไปหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านตำบลที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดพื้นที่เหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกศักดิ์กายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในทำเลที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมหนองบัวตั้วอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ใหญ่แต่งไว้วิธีเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เสมอบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงทิศเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5จ.(จังหวัดนครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-ลำน้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แควพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ลำน้ำสงคราม-ห้วงน้ำปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-น้ำการสู้รบ-ลำน้ำพุง-สายธารก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยที่สำคัญของภาคสุริยาออกย้วยนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ยิ่งใหญ่กระนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อ.นายูง จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำแผนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติปราณีป่าและกลุ่มพืชตระเตรียมข่าวเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ ธานีอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีกลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่เมืองอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มปกป้องอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อ.บ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนยอดเยี่ยม ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี) ที่ท่องตะลอนล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวแขมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพทำนบลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.นครจังหวัดอุดรธานี สถานที่เอ้ทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานพงศาวดารภูเท้า ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์พาราอุดรธานี อ.ภารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลวิวัฒน์ราม อ.ภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน ถิ่นเรียนรู้และท่องเดินทางเชิงพงศาวดารโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอภาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ลูกยางบีบผสมเกสรสำหรับอินทผาลัม,อินทผาลัม,ผสมเกสร,ลูกบีบ,ลูกยาง,ที่บีบพ่น,ยางบีบพ่น,ที่เป่าพ่น,อุปกรณ์เป่าพ่น,ยางเป่าพ่น, อุปกรณ์บีบพ่น

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง ? อุปกรณ์การเกษตร 20 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Die Control: อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก มด แมลง หนู ยุง งู (จัดส่งทั่วไทย)

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 25 ก.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 154 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 29 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 201 ครั้ง

Die Control: อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก มด แมลง หนู ยุง งู (จัดส่งทั่วไทย)

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 18 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 147 ครั้ง

Die Control: อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก มด แมลง หนู ยุง งู (จัดส่งทั่วไทย)

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 18 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 176 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 18 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 164 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 18 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 18 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 146 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 17 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 78 ครั้ง

จำหน่าย จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี น้ำยา กำจัดปลวก แมลง หนู ยุง งู ตลอด 24 ชั่วโมง

(ลงโฆษณาฟรี จันทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 17 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 82 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:15:53 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com